fbpx

Terapie prin respiratie

TERAPIE PRIN RESPIRAŢIE

Probleme diminuate sau eliminate cu ajutorul tehnicilor de respiraţie

 • anxietate
 • atacuri de panică
 • neîncredere
 • oboseală cronică
 • disfuncţii sexuale
 • depresie
 • iritabilitate/nervozitate
 • devitalizare
 • stres
 • lipsa de performanţă
 • hipertensiune arterială
 • tulburări cardio-respiratorii

A respira înseamnă a trăi, viaţa noastră depinde esenţial de actul respiraţiei. Se spune că omul s-a născut singur, în realitate s-a născut împreună cu respiraţia sa. Aceasta reprezintă de fapt doar una dintre acţiunile dinamice ale energiei vieţii. Paradoxal, energia vitală, sau suflul subtil ce susţine întreaga viaţă, întreaga materie, ca o forţă nevăzută, ne determină să respirăm tocmai pentru a putea aduce aceeaşi energie în corpul nostru.

Copilul ia contact cu lumea exterioară printr-o lungă şi amplă respiraţie, iar bătrânul sfârşeşte printr-o ultimă respiraţie, ca un uşor suspin. De la prima respiraţie a nou-născutului până la suspinul final al celui ce părăseşte această lume, se împleteşte un întreg lanţ de respiraţii neîntrerupte. Viaţa este până la urmă o succesiune de respiraţii.

De funcţia respiraţiei depind toate celelalte funcţii ale corpului. Omul poate trăi mult timp fără hrană, ceva mai puţin fără apă, dar fără respiraţie viaţa lui nu poate însemna decât clipe.

Important nu este doar procesul respiraţiei în sine, ci şi modul de a respira. Dacă acesta este unul corect, el va asigura o mare vitalitate şi imunitate împotriva bolilor. Un control adecvat al actului respiraţiei poate prelungi durata zilelor noastre pământeşti prin mărirea capacităţii vitale, pe când o respiraţie neglijentă, haotică, tratată cu indiferenţă, ne diminuează vitalitatea şi creează premisele favorabile pentru contractarea oricărei boli.

La fel, echilibrul nostru mental are foarte mult de-a face cu modul în care respirăm şi cu cantitatea de aer şi respectiv de energie pe care o aducem în organism. Oxigenarea bună a creierului este de maximă importanţă. Nici un proces terapeutic, orice plan ar viza, mental, emoţional, fizic, nu se poate desăvârşi complet fără un suport energetic adecvat, care, ştim, depinde, într-un fel sau altul, de calitatea respiraţiei.

Civilizaţia l-a schimbat mult pe om, oferindu-i o manieră incorectă şi dăunătoare de a merge, de a sta în picioare, de a se aşeza, care l-au privat de o respiraţie firească. Şi mai mult, ritmul prea alert al vieţii, eforturile la care este supusă gândirea, exigenţele unei societăţi axate pe profit imediat şi pe respectarea unor termene draconice, au conferit respiraţiei o dinamică total diferită faţă de cea normală, de natură a întreţine armonia de gândire şi respectiv fiinţare. Printre oamenii aşa-zis civilizaţi, procentul celor care respiră corect este foarte mic. Există savanţi eminenţi care susţin că, dacă o generaţie de oameni ar respira corect, s-ar regenera şi rasa, iar bolile ar deveni foarte rare.

S-a dovedit că, dacă diverse moduri de a gândi şi acţiona, la fel ca şi anumite trăiri, determină diferite feluri (greşite sau superficiale) de a respira, tot astfel, practicarea conştientă a unor tipuri de respiraţie conduce la obţinerea anumitor stări şi, prin perseverenţă şi constanţă, la modificarea stabilă în sens pozitiv a unor deficienţe de gândire, comportament, percepţie. În altă ordine de idei, pentru a respecta cele spuse mai sus, printr-o folosire inteligentă, dirijată, a respiraţiei, beneficiază întreaga sănătate. Omul care învaţă şi posedă ştiinţa respiraţiei îşi sporeşte forţele sale mentale, fericirea, stăpânirea de sine, perspicacitatea, moralitatea şi, în ultimă instanţă, îşi intensifică procesul de spiritualizare.

Fiecare respiraţie conţine un mesaj codificat. Vedem în general respiraţia ca pe un proces mecanic, însă aceasta poate fi controlată spre a da un sens modificat existenţei noastre. Foarte multe dintre problemele noastre emoţional-mentale implică un flux energetic perturbat şi deci o relaţionare greşită cu marea energie a vieţii care ne înconjoară, numită, printre altele, şi forţa vitală. Respiraţia ne conectează la aceasta, iar a respira mai bine înseamnă a te hrăni mai bine cu energie şi a-ţi optimiza, astfel, funcţiile interne. Un nou mod de a respira se transformă, cu timpul, într-un nou mod de a trăi.

La cabinetul meu, în sprijinirea procesului terapeutic, vom practica, numai în măsura în care acest lucru este indicat, într-o anume fază a vindecării, diferite respiraţii a căror eficienţă a fost demonstrată de ani şi ani de practică. Le voi generaliza în cinci mari categorii, după cum urmează:

 • RESPIRAŢII DE ÎNCĂRCARE CU ENERGIE
 • RESPIRAŢII DE PURIFICARE
 • RESPIRAŢII DE RELAXARE
 • RESPIRAŢII DE CONŞTIENTIZARE
 • RESPIRAŢII DE (AUTO)VINDECARE

Cine va înţelege, în timp, care sunt beneficiile unei respiraţii care nu se (mai) desfăşoară la întâmplare, va ajunge la acel nesperat sentiment al împlinirii şi la acea linişte pe care de fapt toţi le căutăm….